Matej Tušak

Naj vam stres predstavlja čim manj stresa

prof. dr. Matej Tušak, dipl. psih.

Matej Tušak je v letu 1992 zaključil študij psihologije na Filozofski fakulteti. Nadaljeval je delo na področju psihologije športa in leta 1997 doktoriral s temo: Razvoj motivacijskega sistema v športu. Od leta 1992 je zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje občo psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in tujini.

Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih športnikov. V zadnjih 30 letih je bil psiholog večine slovenskih športnih reprezentanc in mnogih znanih slovenskih športnikov, nosilcev medalj na EP, SP in OI.

V zadnjem času dela kot predavatelj in svetovalec v mnogih domačih in tujih podjetjih, svetuje upravam in managerjem podjetij, je član mednarodnega teama za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje pri sanaciji slovenskih bolnišnic, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje šport, zdravje in psihologijo, izvaja coachinge in druge oblike psihoterapije in svetovanja.

Tema predavanja: Stres in razvijanje strategij učinkovitega spoprijemanja s stresom

Skozi predavanje se bomo spoznali z nekaterimi ključnimi značilnostmi psihologije stresa, kako stres nastane, kako ga doživljamo, kakšen vpliv ima na naše zdravje in kako prispeva k razvoju različnih bolezni v sodobnem času. Spoznali boste, kako se lahko proti stresu uspešno borimo in katere postopke samoregulacije lahko razvijamo, da bi bilo sodobno življenje s stresom čim manj zdravju in počutju škodljivo.

  • Izvedeli boste, kako učinkovito upravljati s stresom in kako lahko navkljub njemu pozitivno zaživite življenje.
  • Začeli se boste zavedati posledic, ki jih stres prinaša našemu organizmu.
  • Naučili se boste osnov avtogenega treninga, dihalnih in meditacijskih tehnik ter vizualizacije.

Poglejte si še vabila ostalih predavateljev:

Video vabilo Sare Isaković
Video vabilo Klemna Jakšeta
Video vabilo Mateja Goloba